دسترسی به  
صفحه اصلی وضعیت بیماری سل متون علمی و آموزشی پژوهش و سل ویژه پزشکان سل جذام سایتهای مفید تماس با ما


تامین اجتماعی


 


سازمان تامین اجتماعی و نگرشی تازه در مقوله همکاری در زمینه مبارزه و کنترل بیماری سل


جایگاه سازمان تامین اجتماعی در سلامت کشور

تامین اجتماعی با قدمت قانونمند 53 ساله 28 میلیون نفر از آحاد جامعه را تحت پوشش دارد این سازمان با دارا بودن 80 بیمارستان فعال با ده هزار تخت بستری فعال و 270 مرکز درمانی سرپائی دومین شبکه تولید درمان را بعد از وزارت بهداشت تشکیل می دهد.

همچنین سازمان با 45 هزار مرکز درمانی فعال در کشور قرارداد همکاری دارد و از منظر خرید خدمت هم اولین خریدار خدمت درمانی محسوب می شود.

سالیانه حدود 800 هزار بیمار در بیمارستان بستری می شوند و حدود 45 میلیون ویزیت در سطوح عمومی و تخصصی در کلینیک های سازمان صورت می گیرد.

حضور 6000 پزشک فعال در سطوح مختلف عمومی و تخصصی حکایت از سطح عملی بخش درمان سازمان دارد همچنین سازمان با حدود یک میلیون کارگاه صنعتی و غیر صنعتی کوچک و بزرگ ، مدرن و سنتی ، ایمن و غیر ایمن که بسیاری از امراض شغل و قابل سرایت را در جامعه دامن می زند بصورت چهره به چهره ماهیانه درارتباط است.

نهایت اینکه سازمان هر ساله ―از منابع خود را صرف درمان بیماران تحت پوشش می کند که این میزان در سالجاری بالغ بر 1420 میلیارد تومان می باشد.

بنابر این با این مقدمه اگر صحبت از مبارزه ملی و مشارکت ملی در پیشگیری ، درمان یا ریشه کنی مطرح است منطقی است جامعه و کشور را از مشارکت پتانسیل های عظیم سازمان تامین اجتماعی بی بهره نگذاریم.


از بعد اقتصادی

یکی از مهمترین اصول حاکم بر سلامت بویژه بیمه سلامت توجه به اقتصاد درمان و بهداشت است.
تجربه نشان می دهد که پیشگیری همواره از درمان اقتصادی تر و درمان صحیح در زمان آغازین بیماریها اقتصادی تر از درمان ناقص یا درمان مراحل پیشرفته و عوارض بیماریها است.

 هر چند متاسفانه در شرایط کنونی مقوله پیشگیری در قلمرو بیمه های درمانی کشور جائی ندارد . اما با توجه به هزینه های کمر شکن و سرسام آور بیماریهای نوپدیدی همچون ایدز و با زپدیدی همچون سل با زبینی در مقررات جاری بیمه های پایه شدیداً اجتناب ناپذیر جلوه می کند.

در تامین اجتماعی نه تنها هزینه های مترتب بر ویزیت، پاراکلینیک و بتری بیماران مسلول یا مشکوک به سل بحث مهمی است، بلکه در صورت به جاما ندن سیکل های دائمی بیماری از کارافتادگی بیماران نیز هزینه های مادام العمری را به سازمان تحمیل می کند.

طرفی مطالعات نشان می دهد که هر چند درمان سل بصورت صحیح و دقیق هزینه اندکی دارد ولی هزینه سل مقاوم به دارو ......؟!
لذا از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی سل نه تنها هزینه درمان بالایی دارد بلکه هزینه های ناشی از معلولیت جزئی یا کلی بیماران عارضه دار نیز هزینه مضاعف و دائمی به سازمان و جامعه تحمیل می کند.


پیشنهادات
  1. ضرورت مشارکت فعال بیمه ها بطور عام در مبارزه با بیماریهائی همچون سل ، ایدز ، هپاتیت و ....

  2. تغییر نگاه درمان نگر به نگاه پیشگیرانه حداقل در بیماریهائی همچون سل و موارد مشابه .

  3. ایجاد سرفصل مهمی در طب کار و ایمنی کارگاه ها در کنار توجه به ایمنی فیزیکی کار و کارگر تحت عنوان توجه به بیماریهای سری پر خطر در شغل ها و محیط های کاری پر خطر

  4. برگزاری دوره های آموزشی علمی برای پزشکان در سازمان تامین اجتماعی که البته اینکار به همت کمیته کشوری مبارزه با سل درتهران و کرج شروع شده است.

  5. تجهیز آزمایشکاه های تشخیصی در سازمان برای انجام آزمایشات لازم برای تشخیص سل در مناطقی که نیاز آن توسط وزارت بهداشت اعلام می گرد.

  6. مشارکت سازمان تامین اجتماعی در طرحهای ملی مبارزه با سل.

  7. طراحی، چاپ و توزیع پوسترها ،مقالات ، پمفلت های آموزشی و آگاهی بخش برای پزشکان و بیماران در صورت ضرورت.

  8. ایجاد انگیزه و تشویق مادی و علمی پزشکان در بیماریابی.

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به ازای تشخیص و گزارش هر مورد سل ریوی اسمیر مثبت به نظام بهداشتی کشور , به پزشک گزارش دهنده شاغل در آن سازمان یکصد هزار تومان پاداش می دهد.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کنترل سل و جذام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.