دسترسی به  
صفحه اصلی متون علمی و آموزشی پژوهش و سل مشارکتهای برون سازمانی ویژه پزشکان سل جذام سایتهای مفید تماس با ما


مقدمه

اگرچه سل يك بيماري با عامل شناخته شده  واپيدميولوژي مشخص است و اگرچه اصول درمان آن از حدود 60 سال قبل شناخته شده و بيش از يك ربع قرن است كه رژيم درمان كوتاه مدت براي آن به كار مي رود، ولي بخشي از بيماران مبتلا به سل هنوز در بسياري از نقاط جهان و از جمله كشور ما تشخيص داده نشده و/يا تحت درمان مناسب قرار نمي گيرند، و متاسفانه در حال حاضر شاهد آنيم كه در نتيجه همين كاستي ها و همزمان با افزايش موارد مبتلا به ويروس ايدز، زمينه پيدايش و انتشار باسيل هاي سل مقاوم به چند دارو ( Multi - Drug Resistant TB = MDR-TB) فراهم آمده است.

به رغم آنكه مهم ترين علل شكست جهاني در كنترل بيماري سل را عدم حمايت دولت ها و نواقص موجود در سيستم هاي بهداشتي درماني كشورها مي دانند، ولي در بسياري از موارد اين پزشكان هستند كه به دلايلي همچون موارد زير، سبب تاخير در تشخيص و اشتباه در درمان بيماران شده و بنابر اين در شكل گيري اين شكست جهاني نقش بارزی بازي مي كنند:

تكيه بيش از حد بر راديولوژي در تشخيص و عدم استفاده از آزمايش ميكروسكوپي خلط،
تجويز رژيم هاي درماني اشتباه و فاقد مقبوليت علمي،
درمان با دوزهاي دارويي اشتباه و/يا مدت درمان ناكافي،
نقصان در پايش بيماران در طي درمان دارويي،
نقصان در پيگيري و بررسي افراد در تماس با بيماران شناسايي شده (به ويژه اعضاي خانواده بيماران مبتلا به سل ريوي خلط
مثبت).

به هر حال، حاصل اين اشتباهات و غفلت ها از جانب هركس و هر دولتی كه باشد چيزي نيست جز به هدر رفتن سرمايه ها، انتشار بيماري و پيدايش مرضي بس مهلك بنام سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB) كه اگر درمانش غير ممكن نباشد بسيار مشكل و پر هزينه خواهد بود.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کنترل سل و جذام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.