دسترسی به  
صفحه اصلی وضعیت بیماری سل پژوهش و سل مشارکتهای برون سازمانی ویژه پزشکان سل جذام سایتهای مفید تماس با مادستورالعملهای کشوری

متن اصلی دستور العمل
حذف گروه درمانی 2 از پروتکل درمانی سل
(مبحث درمان از ویرایش جدید کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل)
الگوریتم ها
پیوست ها
فلوچارت تشخیص و درمان بیماری سل (ویرایش دوم)

کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل به عنوان منبع امتحانی آزمون های پیش کارورزی , پذیرش دستیار , ارتقاء , بورد داخلی , اطفال , عفونی و پزشکی اجتماعی تعیین شده است.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به اداره کنترل سل و جذام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.